A Szent Imre római katolikus templom épülete

… “Dr. Paróczay Sándor pusztaszabolcsi pap 1931-től a község és a megye vezetőségével kezdte meg a plébánia szervezését és a templom építésének előkészítését. Zichy Lívia grófnő harmincholdnyi területet adományozott a templom számára. Ez tette lehetővé, hogy az akkor már nagynevű építészt, vitéz Irsy Lászlót (1895-1981) kérjék fel egy monumentális templom tervezésére. Irsy László kiváló művészi érzékkel állította a templomot a Budapestről a Balatonra futó széles országút tengelyébe. Az égbetörő két homlokzati torony messziről felhívja a figyelmet a templomra. A hatalmas belső tér fenséges élményt ad. A hajó oldalfalain öt-öt méter magas, óriás ablak biztosítja a ragyogó napfényt a templombelsőbe. Irsy László ugyanis úgy tervezte a templomot, hogy az éltető Nap köröskörül beragyogja. Ezek az ablakok teljesen kitöltik az oldalfalakat, mivel az építész elgondolásában a színes üvegfestmények képezték a templom legfőbb belső díszítését. Ezek elkészítését a II. világháború megakadályozta… – Prokopp Mária

„A templom építését Tóth Ferenc székesfehérvári vállalkozó végezte. A templom hossza 35

méter, szélessége 13,5 m, belső magassága 12 méter, a tornyok magassága a kereszttel együtt 42 méter. (Historia Domus)

…hét évtized után, hatalmas összefogással elkészült az első két ablak. Hála a városvezetésnek, a plébános atyának és a székesfehérvári püspökségnek. Baltási Nándor plébánost dicséri, hogy Szinte Gáborban megtalálta azt a művészt, aki eddigi nagyhírű, monumentális alkotásaival bebizonyította keresztény és magyar szellemiségét… Szent István és Szent László királyunk dicső személyiségét jelenítette meg… – Prokopp Mária

A katolikus hívők mellett Pusztaszabolcs lakóinak is fontos a katolikus templom épülete.

Elhelyezkedésével, magas tornyaival településünk szimbóluma.