Pusztaszabolcsi Római Katolikus Plébánia

Pusztaszabolcs Plébánia
Templom titulusa: Szent Imre

IV. Dunamenti kerület
VI. Lelkipásztori körzet

Cím: 2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 46.
Postacím: Dunaújváros Plébánia, 2400 Dunaújváros, II. János Pál pápa tér 1.
Weboldal:www.barokkorgona.hu/

Plébános: Dunaújváros – Krisztus Király plébánia látja el

Világi lelkipásztori munkatárs: Kovács Dénesné
Világi lelkipásztori munkatárs: Tüke László
Képviselőtestületi elnök: Tüke László
Katekéta: Kertész Andrea
Adatvédelmi tisztviselő: Marczali Ügyvédi Iroda

Miserend:

Hétköznap:


– első péntek előtti csütörtökön 17 órakor,
– a többi csütörtökön 7 óra 30 perckor.

Vasárnap:

– 11 órakor kezdődik a szentmise.
Az esetleges változást, illetve az ünnepek miserendjét
a vasárnapi misén hirdetjük és a templom
hirdetőtábláján jelenítjük meg.