Népszámlálás 2022

A COVID-19 világjárványra való tekintettel elhalasztották a 2021-es népszámlálást, amit idén, 2022. október 1-je és november 28-a között tartanak meg országos szinten. A népszámlálást a KSH a polgármesteri hivatalok közreműködésével szervezi meg.

A népszámlálás időtartama:
Október 1. és 16. között önállóan, online lehet kitölteni a kérdőíveket.

Október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltötték ki online a kérdőívet.

November 21. és 28. között a település jegyzőjénél tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek azok, akik november 20-ig ezt nem tették meg.

A népszámlálás lényege, hogy az összes Magyarországon lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező személynek – külföldi állampolgároknak is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak – kötelessége részt venni az összeírásban, ami alapján pontos és részletes képet kaphatunk hazánk népességének nagyságáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről.

A népszámlálás eredményei számos területen hasznosulnak:

  • Adatai megbízható alapot nyújtanak a településünket és a szűkebb lakókörnyezetünket érintő legfontosabb gazdasági, szociális és területfejlesztési döntések előkészítéséhez.
  • Fontos információval szolgálnak a helyi ellátási, szolgáltatási igényekről.
  • Láthatóvá teszik társadalmunk kisebb csoportjait, például a fogyatékossággal élőket, a nemzetiségi, vallási közösségeket.
  • A népszámlálásból nyert információk segítik a vállalkozásokat is, ezek ismeretében biztosabban tervezhetik például egy új üzlet megnyitását, vagy a helyi szolgáltatásaik bővítését.
  • A népszámlálás adatai alapul szolgálnak tudományos kutatásokhoz, elemzésekhez is.
  • A magyarországi népszámlálás egy globális program része, hiszen a világ valamennyi országában tartanak közel egy időben népszámlálást. A népszámlálási adatok segítségével adunk pontos képet magunkról a szomszédos országoknak, az Európai Uniónak, az egész világnak.

A statisztikai törvény szerint, aki a kötelező hivatalos statisztikai adatszolgáltatást nem, vagy nem az előírt határidőre teljesíti, közigazgatási bírsággal sújtható, amelynek mértéke 200.000,- Forintig is terjedhet.

Kérjük, hogy mindenki tegyen eleget adatszolgáltatási kötelezettségének!

A 2022-es népszámlálásról bővebb információt az alábbi honlapon találhatnak:

https://nepszamlalas2022.hu/

A 2022-es népszámlálás adatkezelési tájékoztatóját letölthetik az alábbi linkre kattintva: