Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Az önkormányzat és gazdálkodása - Oldal 2 Nyomtatás
Tartalomjegyzék
Az önkormányzat és gazdálkodása
2. oldal
3. oldal
Minden oldal
      Abban az időszakban, amikor a szennyvízcsatorna építéséhez a céltámogatást felhasználták, a bevételből arányosan nagyobb részt foglalt el a központi támogatás, de ugyanez a helyzet a csapadékvíz elvezető árokrendszer építéséhez megítélt címzett támogatás felhasználásánál is.
    A működésre biztosított központi támogatások folyamatosan nőnek. Törés látható a 2000. évben, mivel a középiskola működtetése akkor már a Megyei önkormányzat feladata volt, a létszám alapján járó normatív hozzájárulást a megye kapta. A fejlesztésre adott támogatások összhangban vannak a szennyvízcsatorna beruházással és a csapadékvíz elvezetés beruházással.

A központi támogatások alakulása
      A kiadásokból a fejlesztések aránya szintén a nagyberuházásokkal függ össze. Kiugró az 1994., az 1997. és a 2002. év a céltámogatás és a 2005. és 2006. év a címzett támogatás miatt.

22. ábra. Az önkormányzati kiadások


 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album058.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ