Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Intézmények bemutatása Nyomtatás E-mail
Tartalomjegyzék
Intézmények bemutatása
2. oldal
3. oldal
4. oldal
5. oldal
6. oldal
7. oldal
Minden oldal
Az oktatási intézmények

Az óvodai nevelést és az általános iskolai képzést a település működteti, a középiskola megyei fenntartásban van, de a működéshez szükséges vagyont a települési önkormányzat biztosítja. A középiskola négy és hat osztályos gimnáziumi, közgazdasági szakközépiskolai képzésen túl felnőttoktatást is szervez.
A kínálatot színesíti a dunaújvárosi központtal működő Violin Művészeti Iskola oktatása. Annak érdekében, hogy helyben is legyen lehetőség a művészetoktatásra, a József Attila Általános Iskola zongora, furulya, gitár és dráma tagozatoknak ad helyet. A Szabolcs Vezér Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégiumban kihelyezett tagozatként indít festészetet, drámajátékot és zongora tanszakot. 2003 februárjában indult az Artemis Nyelviskola Pusztaszabolcson, diákjainak egy része a környező településekről kerül ki (Iváncsa, Besnyő, Beloiannisz). Az általános iskola helyiségében OKJ besorolású üzletvezetői szakképzés folyik, egy budapesti cég szervezésében.

Az óvodai nevelés

Az óvodai képzést két intézmény biztosítja Pusztaszabolcson:

  • Zsiráf Óvoda /korábban: I.sz.óvoda/(Pusztaszabolcs, Deák F. u. 21/1.) – 120 férőhely
  • Manóvár Óvoda /korábban: II.sz.Óvoda/(Pusztaszabolcs, Velencei út 108.) – 180 férőhely
Az óvodák 99 és 95%-os kihasználtsággal működnek. Az egyik óvoda épülete 30, a másiké 10 éves. Az óvodák ellenőrizetten jó színvonalon szolgáltatnak.
Az első óvoda 1929-ben épült. A községi elöljáróság az intézmény létrehozását azzal indokolta, hogy a több mint 300 házból álló faluban jórészt MÁV alkalmazottak, napszámosok, aratómunkások és ipari munkások éltek, gyermekeik munkaidőben felügyelet nélkül maradtak a lakásban. Az óvodát igénylő gyermekek száma 100 fő körül volt. 1952-től két csoportossá alakult az óvoda. 1954-ben elkészült a három helyiségből álló konyha. 1966-ban a Velencei úton felépült a II. sz. Óvoda, majd 1968-ban összevonták az a két intézményt, élén függetlenített vezető óvónővel. 1973-ban három, 1980-ban négycsoportosra bővült az I. sz. Óvoda, ekkor még közös vezetővel. 1985-ben a II. sz. Óvoda hat csoportos lett és ekkor kerül ismét külön vezetés alá a két intézmény, mindez felsőbb szakmai utasításra.
1993-ban az I. sz. Óvoda tetőszerkezete életveszélyessé vált, ezért új intézmény épült, új helyen, melyet 1994 decemberében adtak át. Ez az óvoda is száz férőhelyes, négy csoporttal üzemel, az épületben külön bejárattal két iskolai osztály is helyet kapott. Modern és korszerű épületben működik ma az óvoda, a csoportszobák világosak, átjárhatók, melegítőkonyhával, mosó–vasalóhelyiséggel rendelkeznek. A csoportszobák otthonosak, esztétikusak a kreatív óvónőknek köszönhetően. Az udvarokon természetes anyagokból készült mozgásfejlesztő játékok vannak, melyek jól harmonizálnak a környezettel.

A Manóvár óvoda épülete

Programjaik alapján az óvodák alapvető feladatuknak tekintik a következőket:

  • A helyi sajátosságokra (természeti és társadalmi környezet) épülő nevelőtevékenység, mint a közoktatási rendszer szakmailag önálló intézménye. Testi nevelés.
  • Érzelmi nevelés.
  • Értelmi nevelés.
  • Sajátos nevelési igények kielégítése (logopédiai gondozás, fejlesztő pedagógia).
  • Családi nevelés kiegészítése a gyermek 3. életévétől az iskolába lépésig.

Az alapvető feladatokon túl fontos szerepet kap a gyermekek és szülők kapcsolatának erősítése. A gyermeknek szóló programokon gyakran részt vehetnek a szülők is: bábszínház, mesejátékok előadása, óvónők bábelőadása, nyitva van az aranykapu (iskolába menő gyermekek ünnepi hete), nyílt napok, játszóház, teadélutánok, óvodabál. 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album067.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ