Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Archívumok

Szűrő 

 • Helikopteres parlagfű-felderítés Fejér megyében

  A földhasználók és földtulajdonosok, valamint a gazdálkodó szervezetek feladata minden év július 1. után a parlagfű-virágbimbó kialakulásának megakadályozása, illetve ezt követően, időszakos, szükségszerű irtásokkal, kaszálásokka...
 • Bővült a támogatottak köre

  A Fejér Megyei Kormányhivataltól kapott tájékoztatás szerint módosult a hadigondozásról szóló törvény. Ennek értelmében bővült a támogatottak köre. A Kormányhivatal erről szóló sajtóközleményét itt tekinthetik meg. ...
 • Lakossági tájékoztató a mezőgazdaságot érintő szabályokról

  A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltségének a mezőgazdaságot érintő szabályokról szóló tájékoztatóját itt tekintheti meg....
 • Rollereket találtak a pusztaszabolcsi játszótéren

  Két darab roller keresi gazdáját, amelyeket a játszótéren felejtettek. Aki megmondja, hogy milyen rollerek (szín, típus stb.), tehát igazolni tudja, hogy ő a jogos tulajdonosuk, átveheti. Érdeklődni Szabó Jánosnál, a játszótér gondnok...
 • III. fokú hőségriasztás

  Az ÁNTSZ tájékoztatóját itt tekintheti meg. További hasznos tájékoztatást itt és itt olvashatnak....
 • A József Attila Általános Iskola hirdetménye

  A nyári szünetre és a 2015/2016. tanév indítására vonatkozó információkat itt tekintheti meg....
 • Ingyenes jogi tanácsadások Székesfehérváron 2015 júliusában

  Az Egyenlő Bánásmód Hatóság hirdetményét itt tekintheti meg....
 • A DRV Zrt. kintlévőség-kezelési tájékoztatója

  A DRV Zrt. felmérte az alaptevékenységéből eredő, a lakossági és közületi felhasználók által felhalmozott kintlévőségek összegét. Ezek csökkentése, illetve a fizetési hajlandóság előmozdítása...
 • Nyári diákmunka-lehetőség

  Önkormányzatunknál nyári diákmunkára nyílik lehetőség a 2015. augusztus 1-31. közötti időszakban, 15-25 éves, nappali tagozatos diákok részére. Várható munkakörök: Szabolcs Nyári Fesztivál rendezvényen való segítség (pakolási mu...
 • Értesítés igazgatási szünetről

  Pusztaszabolcs Város Önkormányzatának képviselő-testületi döntése értelmében 2015. június 29. és 2015. július 3. között a Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet lesz. Az igazgatási szünet ideje alatti ügyeletről a tájékoztat...
 • Meghívó lakossági fórumra

  Pusztaszabolcs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálati munkaanyagával kapcsolatban lakossági fórumot tartanak 2015. június 18-án csütörtökön 17 órától a Polgármesteri Hivatal Dísztermében. A ...
 • Álláshirdetés - gyermekjóléti családgondozó

  Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjó...
 • Tájékoztató II. fokú hőségriasztásról

  A megbízott országos tisztifőorvos 2015. június 11-én 12.00 órától június 15-én 24.00 óráig II. fokú hőségriasztást adott ki. A tájékoztatót itt és itt olvashatják....
 • Kirakodó vásár és Nagycsaládos Nap

  ...
 • Bölcsődei beiratás

  Tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket, hogy a bölcsődei beíratás a Manóvár Óvoda telephelyén történik az alábbi időpontokban: 2015. június 10-én délelőtt 8.00-12.00 között és június 11-én délután 12.00-15.30-ig. A pusztaszabolcsi b...
 • A Dunaújvárosi Járási Hivatal ügysegédjének ügyfélfogadási ideje

  Dunaújváros Járási Hivatal ügysegédjének (Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal 4.sz. iroda) ügyfélfogadási ideje,  2015. június 15-től az alábbiak szerint alakul: hétfő: 8.00-12.00, 13.00-17.30; szerda: 8.00-12.00, 13.00-16.00; péntek: ...
 • ITS - megalapozó vizsgálat

  Pusztaszabolcs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálati munkaanyagát itt tekintheti meg....
 • Elektronikai hulladékgyűjtés szerdán

  Június 10-én (szerdán) a Tiszta Utak, Élő Táj Egyesület szervezésében 16-18 óráig gyűjtik az elektronikai hulladékokat az Adonyi út 51-ben....
 • Álláslehetőségek a Pusztaszabolcsi Városi Óvodában

  A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda óvodapedagógusi, pedagógiai asszisztensi és technikai dolgozói állásokat hirdet meg....
 • Tájékoztató útjavítási munkálatokról

  Várhatóan 2015 június végéig tartanak az útburkolat-javítási munkálatok Pusztaszabolcson. A részletes tájékoztatót itt olvashatják....

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album039.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ