Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
35 órás digitális készség fejlesztő tanfolyam
2017. február 07. kedd, 14:37
35 órás digitális készség fejlesztő tanfolyam
ingyen, állami támogatással
Jelentkezhet minden munkaképes korú személy, elsősorban:
- munkanélküliek
- közmunkások
- alacsony iskolai végzettségűek (általános iskola) és szakképesítéssel nem rendelkezők
- 50 éven felüliek
- megváltozott munkaképességűek
- GYES-ről, GYED-ről, GYET-ről, ápolási díjról visszatérők
- pályakezdők, illetve a 25 év alattiak, akik közép és felsőfokú intézménnyel hallgatói jogviszonyban nem állnak
- egy vagy több eltartottal egyedül élő felnőttek
- etnikai kisebbséghez tartozó személyek
A képzés ideje és időbeosztása: 2017. februári kezdéssel, heti 2 alkalommal
A csoport létszáma: 15 fő
A résztvevők a tanfolyam végén Tanúsítványt kapnak
A jelentkezők párhuzamosan másik támogatott informatikai képzésen nem vehetnek részt.
GINOP 6.1.2 „Digitális szakadék csökkentése" c. EU-s támogatású projekt célja:
a lakosság digitális tudásának növelése, amely hozzájárul a munkaképes korúak foglalkoztathatóságának javításához, az infokommunikációs technológiák használatát igénylő álláslehetőségekhez.
Jelentkezés és további információ
Személyesen: Gyolcsosné Kubik Hajnalka
2400 Dunaújváros, Petőfi liget 3., munkanapokon 8 -15 óra
Telefonon: Dunamenti Regionális Népfőiskola 25/746-875

 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album076.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ