Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Pusztaszabolcs Tévé

2012. évi műsorok

Február
Február 15
Március
Március 14
Április
Április 11
Május
Május 9
Február 29 Március 28 Április 25 Május 23
Június
Június 6
Július
Július 4
Augusztus
Augusztus 1
Szeptember
Szeptember 12
Június 20 Július 18 Augusztus 15 Szeptember 26
Augusztus 29
Október
Október 10
November
November 7
December
December 5
Október 24 November 21 December 19

 

2013. évi műsorok

Január
Január 2
Február
Február 13
Március
Március 13
Április
Április 10
Január 16 Február 27 Március 27 Április 24
Január 30
Május
Május 8
Június
Június 5
Július
Július 3
Augusztus
Augusztus 14
Május 22 Június 19 Július 17 Augusztus 28
Július 31
Szeptember
Szeptember 11
Október
Október 9
November
November 6
December
December 4
Szeptember 25 Október 23 November 20 December 18

 

2014. évi műsorok

Január
Január 1
Február
Február 12
Március
Március 12
Április
Április 9
Január 15 Február 26 Március 26 Április 23
Január 29
Május
Május 7
Június
Június 4
Július
Július 2
Augusztus
Augusztus 13
Május 21 Június 18 Július 16 Augusztus 27
Július 30
Szeptember
Szeptember 10
Október
Október 8
November
November 5
December
December 3
Szeptember 24 Október 22 November 19 December 17
December 31

 

Nyelvfelismerés » Hungarian
 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ