Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
II. fokú hőségriasztás
2017. június 23. péntek, 07:32
Tájékoztatjuk, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatai, valamint az EMMI Klímaváltozás és Környezeti Egészséghatás Elemző Osztály szakmai ajánlásait figyelembe véve az Országos Tisztifőorvosi Feladatokért Felelős Helyettes Államtitkár
az ország egész területére vonatkozóan
2017. június 22-én (csütörtök) 00.00 órától június 28. (szerda) 24.00 óráig
II. fokú hőségriasztást adott ki.
Kérjük, hogy az említett időszakban a település UV és hőségriadó tervében foglaltak szerint járjon el. Amennyiben nem rendelkezik ilyen dokumentummal, úgy az illetékesség szerinti népegészségügyi feladatokért felelős szakmai szervezet által kiadott ajánlásokban foglaltakat szíveskedjék figyelembe venni. Fordítsanak fokozott figyelmet a gyermekekre, az időskorúakra, a gondozásra szorulókra, valamint a magukat nehezen ellátni tudó egyedül élőkre.
Vegyék fel az illetékességi területükhöz tartozó Vöröskereszt, valamint a feladatokba bevonható karitatív szervezetekkel a kapcsolatot.Az előrejelzési adatok változása esetén a szükségessé váló hosszabbításról, illetve a fokozat emelésről újabb tájékoztatás kerül kiadásra, ennek hiányában a riasztás 2017.június 26-án (hétfő) 24.00 órakor automatikusan érvényét veszti.
 
Dunaújváros, 2017. június 22.
                                                                                  
                     Tisztelettel:
 
Lóki Richárd tűzoltó alezredes sk.
            katasztrófavédelmi kirendeltség-vezető
 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album006.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ