Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Felhívás civil szervezetek részére
2017. január 06. péntek, 11:01

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete értelmében az önkormányzat pénzügyi támogatásban részesítheti a helyi civil szervezeteket az éves működési, fejlesztési és fenntartási kiadásaik tekintetében. A 2017. évre szóló támogatási igény benyújtására írásban van lehetőség 2017. január 31-ig a Polgármesteri Hivatalban. A támogatási kérelem benyújtására vonatkozóan a rendelet 5. § tartalmaz részletes leírást, információ kérhető Darvas Tímea ügyintézőtől is.

Tájékoztatásul az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges a támogatási kérelem benyújtásakor:

-          rendelet 2. sz. melléklete szerinti „Pályázati űrlap”

-          rendelet 1. sz. melléklete szerinti „Adatlap”

-          Nyilatkozat a tárgyévet megelőző évről készített beszámoló letétbe helyezéséről

-          Nyilatkozat ellenőrzéshez való hozzájárulásról és szükség esetén az eszközök nyilvántartásba vételéről

-          Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

-          Nyilatkozat köztartozás mentességről

A benyújtott dokumentumokkal kapcsolatban a pályázónak egy alkalommal van lehetősége hiánypótlásra 5 napos határidővel.
Darvas Tímea pénzügyi előadó
 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album056.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ