Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Hírek röviden
Vigantol D vitamin csepp támogatás megszűnése
2017. április 18. kedd, 10:07
vigantol olajA helyi gyermekorvos Dr. Valkó Péter tájékozatását közöljük: a Vigantol D vitamin cseppre május 1-től már nem jár a TB támogatás, a továbbiakban vény nélkül, szabadárasan lehet csak vásárolni, az ár patikánként változhat.
 
Április 20-án és 21-én lesznek az iskolai beiratások
2017. április 13. csütörtök, 17:24
isk beir 2017
A Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala tájékoztatást adott ki az iskolai beiratkozásokkal kapcsolatban.

Dancs Norbert hivatalvezető elmondta, hogy a székesfehérvári járás tanköteles gyermekei számára a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban lesz:

2017. április 20-án (csütörtökön) 8 órától 19 óráig,
2017. április 21-én (pénteken) 8 órától 19 óráig.

A 2011. augusztus 31-ig született, tankötelessé váló gyermekét a szülő köteles beiratni a
lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes iskola vagy a választott iskola
első évfolyamára.

A felvételi kérelem elutasítása esetén a szülők felülbírálattal élhetnek. A kérelmet a felvételt elutasító intézmény igazgatójánál kell benyújtani:

• az állami fenntartású iskola esetében: az illetékes Székesfehérvári Tankerületi
Központ igazgatójának címezve
• a nem állami fenntartású intézmény esetében: az intézmény fenntartójának címezve, az értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül.

A döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül a szülő köteles gyermekét a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára beiratni.

Fejér Megyei Kormányhivatal
 
Tájékoztató a 2017. március 29.-i Képviselő-testületi ülésről
2017. március 31. péntek, 08:35
puszaszabolcs - cmerA 2017. március 29.-i Képviselő-testületi ülésen a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság és a Dunaújvárosi Tűzoltó-parancsnokság beszámolóját is tárgyalták. Többek közt napirendi ponton volt a lakossági járdaépítési program, a közétkezetési pályázati , az Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás megszűnése, a szlovákiai Balony településsel kötendő testvér-települési megállapodás, az Anya- és Gyermekvédeli Tanácsadó nyílászáróinak cseréje, az Ercsi Járóbeteg-szakellátó üzemeltetési hozzárájulása, a külterületi útfelújítás pályázata. A képviselői döntésekről készült polgármesteri összefoglalót itt tekinthetik meg.
 
Március 15-i ünnepély
2017. március 17. péntek, 11:38
20170315 1 cr

A pusztaszabolcsi József Attila Általános Iskolában Március 14-én reggel 8 órakor ünnepi műsorral emlékeztek az 1848. március 15-i forradalom eseményeire. A tornateremben tartott rendezvényen részt vett Pusztaszabolcs polgármestere, alpolgármestere, a képviselőtestület tagjai közül többen valamint az egyházi és civil szervezetek képviselői is. A korabeli irodalmi művek felhasználásával készült színes forgatókönyvű műsort az 5. osztályosok adták elő az énekkar közreműködésével (karnagy: Boros Ildikó). Az előadást az ötödikes diákok osztályfőnökei tanították be. Az ünnepre összeállított műsort március 15-én a Polgármesteri Hivatal előtt megtartott ünnepségen is megtekintette a város lakossága. Köszönjük munkájukat!

20170315 4 cr

A késő délelőtt folyamán Pusztaszabolcs Városi Óvoda (Manóvár és Zsiráf) óvodásai látogattak el délelőtt a Polgármesteri Hivatal épületéhez, ahol március 15. tiszteletére adtak ünnepi műsort. A már hagyománynak számító megemlékezésen Petőfi Sándor Nemzeti dal című költeményének első versszakát szavalták el, dalokat énekeltek, verset mondtak. A műsor végén nemzeti színű, maguk készítette zászlókat és kokárdákat helyeztek el a zászlótartó rudak tövében és a március 15. hőseinek tiszteletét idéző emléktáblánál. A város óvodájában nagy hangsúlyt fektetnek az óvodapedagógusok a nemzeti ünnepek megismertetésére valamint a hagyományok ápolására is. Kitartó munkájuk eredménye az évről évre maradandó élményt adó ünnepi műsorok sikeressége is. Köszönjük fáradozásukat!

20170315 2 cr

Az Általános Iskolások által előadott műsort március 15-én a Polgármesteri Hivatal előtt megtartott ünnepségen is megtekintette a város lakossága, a rendezvényen ünnepi beszédet mondott Tverdota-Vass Edit Szeréna református lelkészasszony. Mély, megható szavaival rávilágított a mindent átszövő hit és a forradalom eszméje közötti párhuzamra. Az ünnepség koszorúzással zárult a hivatal falán lévő emléktáblánál.

20170315 3 cr


 
Civil Kurázsi Díj 2017
2017. február 24. péntek, 15:24
2017 02 21 civi kurazsi dij crA Pusztaszabolcsi Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány kuratóriuma ítéli oda a díjat a pusztaszabolcsi civilek javaslata alapján a legjobb pusztaszabolcsi civilnek. Idén két Civil Kurázsi Kiválóság Díjat osztottak ki Lencsés Annának, az Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi csoportja elnökének, kiemelkedő és példaértékű szociális munkájáért, önfeláldozó és segítőkész vezetői tevékenységért a helyi civil életben, Pálinkás Józsefnek kitartó és nélkülözhetetlen gyűjtőmunkájáért, vasúttörténeti kutatómunkájáért. A Civil Kurázsi Életmű Díjat a partiumi Kisiratos 90 éves díszpolgárának, Benedek Sándornak tanár bácsinak javasolták,  a Kisiratos-Pusztaszabolcs partner kapcsoltok során kifejtett önzetlen, szeretetteljes munkájáért. Sanyi bácsi a díjat 2017. március 15-én veszi át Kisiratoson, ahová egy pusztaszabolcsi diák csoport utazik. A díjat első alkalommal 2008-ban osztották ki.
2017 02 21 civi kurazsi dij cr 2 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Csányi Kálmán
polgármester

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album074.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ