Pusztaszabolcs Város
Önkormányzat
Polgármesteri Hivatal

Címünk

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal
2490 Pusztaszabolcs Velencei u 2.

Telefon:
E-mail:
25 273-002; 273-036; 271-833 polghivatal@pusztaszabolcs.hu
Fax: 25 273-002  

Tisztségviselőink

Polgármester: Jegyző:
Csányi Kálmán dr. Nagy Éva

Alpolgármester:
Tüke László

Partnertelepülések

Staufenberg
Rend-, Tűz-, Katasztrófa- és Polgárivédelem Nyomtatás E-mail

Körzeti Megbízotti Iroda
2490 Pusztaszabolcs, Szabolcs liget 51.
Telefon: 20/9676-247
Körzeti megbízottak: Krasznai Sándor, Vészi Zsolt, Bilig Dániel

Dunaújvárosi Rendőrkapitányság
2400 Dunaújváros, Szent György u. 1.
tel/ fax: 25/ 510-510
Kapitányság vezető: Nagy Zoltán r. ezredes, rendőrségi főtanácsos

tel: 25/ 510-520
Fogadó napja: minden hónap első keddjén 09.00 - 11.00

Adonyi Rendőrőrs
Őrsparancsnok: dr. Mák Attila rendőr alezredes
Őrsparancsnok-helyettes:
Faragó Dávid rendőr-törzsőrmester
tel / fax: 25/ 504-510

Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 2. Pf.: 63.
Tel.:(22) 541-600 Fax: (22) 541-600
Segélyhívószám: 107, 112
Ingyenes zöldszám (nem sürgős esetekben): (80) 200-607
Hallássérültek számára létesített SMS vonal: 06-70-335-3167
Főkapitány: dr. Varga Péter rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos
Főkapitány fogadónapja: minden hó első keddjén 9.00-től - 13.00-ig.

Polgárőrség Pusztaszabolcs
Telefon: 0630/355-8727

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
Cím: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. "A" épület VIII. emelet
tel: 25/ 411-101
honlap: www.fejer.katasztrofavedelem.hu
Kirendeltségvezető:Végh Ferenc tűzoltó alezredes

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Dunaújváros
Cím: 2400 Dunaújváros, Tűzoltó u. 1.
Telefax: 25-310-819

Önkéntes Tűzoltóság Pusztaszabolcs
2490 Pusztaszabolcs, Velencei u. 63/1.
Tűzoltóparancsnok: Kaszás János
Tel: 06/70/3798-156

Fejér Megyei Védelmi Bizottság Helyi Védelmi Bizottsága
Dunaújváros, Városház tér 2.
Tel: 06 (25) 412-211

Katasztrófavédelmi elnökhelyettes: Lóki Richárd okl.tűzoltó alezredes

Katasztrófavédelmi megbízott: Szabó Dóra tűzoltó zászlós

 

Tisztelt Látogatónk!

Köszöntöm Önt Pusztaszabolcs város honlapján! Érdeklődése megtiszteltetés számomra!
Pusztaszabolcs az ország egyik legfiatalabb városa. A Velencei-tó és a Duna között félúton he- lyezkedik el, és a budapesti elővárosi vasút egyik csomó- pontja. Településünket olyan kultu- rális, infrastrukturális, szociális, természeti és gazdasági értékek jellemzik, amelyek a XXI. századi ember számára elengedhetet- lenek.
Városunk honlapjának több funkciója van, hiszen infor- mációval szolgál az idelátogatók számára. Másrészt pusztasza- bolcsi lakosként a honlap segítségével hasznos tudniva- lókkal gazdagodik. Betekintést kap az önkormányzat működésébe, segíti az emberek mindennapi ügyintézését. Tájékoztat a tele- pülés intézményeiről, kulturális-művelődési tevékenységéről, az aktuális ügyekről és kérdésekről.
Pusztaszabolcs változás előtt áll, így számomra a weboldal jelentősége abban áll, hogy elősegítse, erősítse a kétirányú kommunikációt az itt élők és a város vezetése között, ami el- engedhetetlen feltétele a fejlő- désnek. Ez a portál jó eszköz arra, hogy a párbeszéd kiala- kulhasson, mélyebbé válhasson, a pusztaszabolcsi lakosok aktívabb szerepet vállalhassanak a közösség életében. Ezért arra buzdítom Önt, hogy használja az oldalt, tájékozódjon és ötleteivel segítse az elérhető adatok bővü- lését. Fontos, hogy véleményével, ötletével segítse elő azokat a változásokat, amelyek biztosítják a város sikerességét. Mindezt csak közösen, együttműködve ér- hetjük el. Cselekedjünk, dolgoz- zunk együtt legjobb tudásunk szerint a sikeres Pusztaszabolcs megteremtése érdekében!

Szavazások

Ön szerint hogyan szabályozzák a forgalmi rendet az Arany János utcában?
 

Képek városunkról

album085.jpg


Látogatóink száma

Új Magyarország

 

Közadat Keresõ