A BM.5730-22.2019. iktatószámú Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata pályázatot adott be a 2019. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására. A pályázat a jogosult víziközmű szolgáltató részére a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére szolgál. Erre a pályázatra csak a települési önkormányzatok pályázhatnak. A pályázat sikeres volt, 12.229.000.,- Ft támogatást ítéltek meg a pályázatunkra.