Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet szakács munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkozás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2490 Pusztaszabolcs, Mátyás király utca 16-20

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakács feladatok ellátása az élelmezésvezetővel összehangoltan. Közétkeztetés terén étlap alapján történő főzési feladatok ellátása, a konyhai feladatok szabályos lebonyolítása, nyersanyagok feldolgozása, ételek készítése, mennyiségi és minőségi ellenőrzése. A HACCP rendszer ismerete, betartása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogellátásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középfokú képesítés, szakács
  • Közétkeztetésben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését bizonyító okirat másolata,
  • Iskolai végzettség(ek)et igazoló dokumentum(ok) másolata,
  • A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012.(III.20.) Korm.rendelet 1.sz. melléklete szerint,
  • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárásban összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázati eljárásban a részvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. december 29. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Farkas Tímea intézményvezető nyújt a 06/25/272-270-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton a Pusztaszabolcsi Szociális és Gyermekjóléti Intézmény címére történő megküldésével (2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 42.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: szakács

vagy

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. december 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal honlapon szerezhet.