Tájékoztató jegyzői hatósági bizonyítvány kiállításának feltételeiről, több lakásos ingatlanok kedvezményes energia-igényléséhez

Tájékoztatás

2022. szeptember 10. napjától a jegyző hatósági bizonyítványt ad ki a lakás rendeltetési egységek számáról ahhoz, hogy a lakossági fogyasztó jogszerűen vegyen igénybe kedvezménnyel elszámolt energia mennyiséget.

A hatósági bizonyítvány kiállításának feltétele:

  1. a kérelmezett ingatlan a társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlanon található,
  2. az ingatlanon belül legfeljebb négy önálló (2-4) lakás található.

A települési önkormányzat jegyzője kérelemre 8 napon belül hatósági bizonyítványt állít ki a lakás rendeltetési egységek számáról.

A hatósági bizonyítványt a lakossági fogyasztó nyújtja be az egyetemes szolgáltató részére.

A hatósági bizonyítvány kiállítására az ügyfél nyilatkozata alapján kerül sor!

A hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem benyújtható személyesen a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatalban, vagy elektronikusan epapír szolgáltatással. Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-mail nem minősül elektronikus kérelemnek.

Ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.

Ha a fentiek alapján indult eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában, úgy a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.

Pusztaszabolcs, 2022. szeptember 14.

Vezér Ákos
jegyző

A nyomtatványt letölthetik az alábbi linken.