Felhívás – lakossági barnakőszén igény felmérése

A Belügyminisztérium kérésére Önkormányzatunk előzetes felmérést végez a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igényekről.


Kérjük a barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy nyilatkozzon a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a háztartásában várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségéről (mázsában kifejezve)!


Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:
• háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő
• egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás
• egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet


Az igénybejelentő lap letölthető a kapcsolódó dokumentumok – Adatlapra kattintva, illetve átvehetők a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat (2490, Pusztaszabolcs Velencei út 2.) ügyfélszolgálati pultjánál.


Az igénylőlapok leadhatók személyesen a Pusztaszabolcs Város Önkormányzat (2490, Pusztaszabolcs Velencei út 2.) ügyfélszolgálati pultjánál, illetve megküldhető e-mailen a polghivatal@pusztaszabolcs.hu címre!


Az igénylőlapok leadási határideje: 2022. szeptember 28.


Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Simonné Zsuffa Erzsébet
polgármester

Kapcsolódó dokumentumok:
• Adatlap – az alábbi linken letölthető