Közterület felügyelő – állás

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1 melléklet 30. pont Közterület felügyelői feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A közterületek jogszerű használatának, a közterületen folytatott engedélyhez, ill. útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenység szabályszerűségének ellenőrzése; a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, ill. szankcionálása; közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében; közreműködés a társadalmi bűnmegelőzési feladatok megvalósításában, a közbiztonság és közrend védelmében, az önkormányzati vagyon védelmében, a köztisztaságra vonatkozó jogszabályok végrehajtásának ellenőrzésében, állategészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Magyar állampolgárság,

•         Cselekvőképesség,

•         Büntetlen előélet,

•         Középiskola/gimnázium, és közterület-felügyelői vizsga,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

•         felhasználói szintű MS Office ismeret

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         közigazgatásban, közterület-felügyelői munkakörben eltöltött idő – legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

•         felhasználói szintű ASP program

•         közigazgatási alapvizsga

Elvárt kompetenciák:

•         kiváló kapcsolatteremtő és kommunikációs képesség,

•         önállóság, stressztűrő képesség,

•         határozott fellépés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

•         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igénylését bizonyító okirat másolata

•         A pályázó szakmai életútját részletesen bemutató fényképes önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerint

•         nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. december 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-25/273-036 -os telefonszámon.

Új hozzáadása

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Pusztaszabolcsi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2886/2019. , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

vagy

•         Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. december 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.pusztaszabolcs.eu – 2019. november 20.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Próbaidő: 6 hónap

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. november 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük